Thành lập doanh nghiệp

Phi thương bất phú!

Bạn muốn làm giàu và đã sẵn sàng trở thành một doanh nhân?
Bạn đang cần một sự tư vấn sự pháp lý vững chắc?

Luật Việt An với phương châm "Tìm đến Luật Việt An, Tìm đến câu trả lời" Chúng tôi tin tưởng rằng luôn là một đối tác tin cậy cho doanh nghiệp ngay từ khi khởi sự kinh doanh và song hành  cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp!

  • Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.

  • Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: Luật Việt An sẽ tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.

  • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.

  • Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp.

  • Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

  • Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng...
Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Thành lập công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;  Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

Liên hệ Công ty luật - Văn phòng luật sư Việt An
Tư vấn luật Online Công ty luật - Văn phòng luật sư Việt An
Địa chỉ : Số 9 Ngõ 8 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội
Điện thoại : 04 37346869 - Fax : 04 37346879
Mobile : 09 33 11 33 66
Email: info@vietanlaw.vn
Luật sư : Đỗ Thị Thu Hà
Email : ha@vietanlaw.com
Tư vấn sở hữu trí tuệ Icon Văn phòng luật sư Tư vấn luật Online
Tư vấn doanh nghiệp Icon Văn phòng luật sư Tư vấn luật Online
Tư vần hợp đồng Icon Văn phòng luật sư Tư vấn luật Online
Tư vấn đầu tư Icon Văn phòng luật sư Tư vấn luật Online